מצגות ושיחות ועידה

שיחת וועידה – מצגת משקיעים ספטמבר 2021
13/09/2021
מצגת משקיעים - ספטמבר 2021
13/09/2021
שיחת וועידה - מצגת משקיעים אפריל 2021
20/04/2021
מצגת משקיעים - אפריל 2021
20/04/2021
מצגת משקיעים - יוני 2020
02/06/2020