מצגות ושיחות ועידה

שיחת ועידה - מצגת משקיעים סיכום שנת 2021
03/04/2022
מצגת משקיעים - אפריל 2022
03/04/2022
שיחת ועידה – מצגת משקיעים ספטמבר 2021
13/09/2021
מצגת משקיעים - ספטמבר 2021
13/09/2021
שיחת ועידה - מצגת משקיעים אפריל 2021
20/04/2021
מצגת משקיעים - אפריל 2021
20/04/2021