אירועים

זימון אסיפה שנתית ליום 26.4.22 - הודעת החברה
14/03/2022
זימון אסיפה שנתית ליום 26.4.22
14/03/2022
זימון אסיפה מיוחדת ליום 6.7.21
30/05/2021
זימון אסיפה שנתית ליום 13.4.21
08/03/2021
זימון אסיפה מיוחדת ליום 6.8.20
01/07/2020